BMW F800GS - FORUM

Regulamin forum - Regulamin forum

admin - 2011-02-13, 06:52
: Temat postu: Regulamin forum
Regulamin forum motocyklowego bmwf800gs.pl

1. O regulaminie.

1. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z forum, ani tym bardziej ograniczanie dostępu do niego komukolwiek. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać narzędzie jakim jest forum w sposób optymalny.

2. Każdy ma prawo do wyrażenia opinii na temat niniejszego regulaminu, oraz do proponowania zmian w regulaminie.

3. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności z tyłu jego łamania.

4. Zapoznanie się z zapisami regulaminu jest obowiązkowe przed rejestracją na forum.


2. Cele forum.

1. Forum bmwf800gs.pl służy przede wszystkim wymianie zdań użytkowników i sympatyków motocykli BMW f800gs dotyczących spraw technicznych, spotkań, podróży, imprez oraz poznawaniu nowych osób.

2. Podstawową zasadą działania forum jest wzajemna pomocy i szacunek wszystkich użytkowników.

3. Istotnym celem działania forum jest tworzenie wspólnoty, jedności, kontaktów towarzyski opartych na zasadach lojalności i uczciwości.

4. forum jest apolityczne.

3. Zasady forum


1. Do przestrzegania regulaminu i zasad forum zobowiązani są wszyscy użytkownicy forum na takich samych zasadach

2. Korzystanie z forum jest bezpłatne.

3. Rejestracja uprawnia do wypowiedzi na forum.

4. Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem i zasadami społecznego współżycia.

5. Zabrania się publikowania na forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych na forum przez użytkownika - w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, emblemacie i innych.

6. Ze względu na apolityczność forum, zabrania się publikowania opinii, treści i materiałów
o charakterze politycznym.

7. Administrator i moderatorzy forum posiadają prawo do blokowania i usuwania bez podawania przyczyny treści, które uznają za niezgodne z regulaminem lub celami działania forum.

8. Do załatwiania spraw prywatnych między użytkownikami forum służy mechanizm PRIV (prywatna wiadomość) lub e-mail.

9. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu prawa, a w szczególności praw autorskich.

10. Zabrania się bez zgody właściciela do publikowania przez innego użytkownika forum jego danych adresowych, wiadomości prywatnych, zdjęć, e-maili, itp.

11. Na forum bmwf800gs.pl obowiązuje całkowity zakaz reklamy
Zabrania się reklamowania na forum czegokolwiek i w jakkolwiek sposób (w tym reklamy zawartej w nickach, avatarach, podpisach, profilach użytkowników, itp).

12. Wobec regulaminu i zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi.

4. Sankcje

1. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad i regulaminu, stosowane
będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, który został naruszony.

2. Treści niezgodne z regulaminem lub zasadami forum będą blokowane lub usuwane.

3. Administrator może osobom uporczywie łamiącym regulamin lub zasady forum uniemożliwić korzystanie z forum.

5. Niejasności i spory.

1. Wątpliwości, można wyrażać publicznie w dziale inne tematy, lub wiadomością prywatną bezpośrednio skierowaną do Administratora lub Moderatorów.